ตัวนำทางคลังความรู้
หน้าหลักของคลังความรู้ >> บทความรู้ทั่วไป
หมวดหมู่คลังความรู้และสื่อการสอน: บทความรู้ทั่วไป
ความหมายและการใช้งาน BB Codes เมื่อ: 24-12-2011 16:08
BB Codes คือส่วนหนึ่งของภาษา HTML ซึ่งผู้ดูแลเว็บและผู้ใช้เว็บสามารถใช้ BB Codes ในข้อความต่างๆ ที่ระบบเปิดให้ใช้งาน BB Codes ได้โดยสังเกตลักษณะของ BB Codes ได้ดังภาพด้านล่าง BB Codes มีรูปแบบคล้ายๆ กับภาษา HTML คือจะมีเครื่องหมาย [ และ ] คลุมคำสั่งไว้ แทน < และ > ในภาษา HTML แต่จะสามารถควบคุมการแสดงผลได้ดีกว่า ในระบบ BB Codes เปิดรองรับให้สมาชิกในเว็บสามารถใช้งานได้ สำหรับผู้ดูแลเว็บสามารถเพิ่มคำสั่ง (เปิด-ปิดการใช้งาน) BB Codes ให้กับระบบได้ที่เมนู จัดการหลังเว็บ->3.จัดการระบบ->3G-ตั้งค่า BB Codes

หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อ: 20-12-2019 20:26
หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์