ตัวนำทางคลังความรู้
หน้าหลักของคลังความรู้ >> บทความรู้ทั่วไป >> ความหมายและการใช้งาน BB Codes
ความหมายและการใช้งาน BB Codes
BB Codes คือส่วนหนึ่งของภาษา HTML ซึ่งผู้ดูแลเว็บและผู้ใช้เว็บสามารถใช้ BB Codes ในข้อความต่างๆ ที่ระบบเปิดให้ใช้งาน BB Codes ได้โดยสังเกตลักษณะของ BB Codes ได้ดังภาพด้านล่าง BB Codes มีรูปแบบคล้ายๆ กับภาษา HTML คือจะมีเครื่องหมาย [ และ ] คลุมคำสั่งไว้ แทน < และ > ในภาษา HTML แต่จะสามารถควบคุมการแสดงผลได้ดีกว่า ในระบบ BB Codes เปิดรองรับให้สมาชิกในเว็บสามารถใช้งานได้ สำหรับผู้ดูแลเว็บสามารถเพิ่มคำสั่ง (เปิด-ปิดการใช้งาน) BB Codes ให้กับระบบได้ที่เมนู จัดการหลังเว็บ->3.จัดการระบบ->3G-ตั้งค่า BB Codes
Images: image001.png

จากภาพ หากต้องการทราบว่า BB Codes ตัวใดใช้ทำหน้าที่อะไรให้เลื่อนเมาท์ไปใส่ยังรูปของ BB Codes ตัวนั้นแล้วระบบจะปรากฏคำอธิบายย่อๆ ให้ทราบ ตัวอย่างการใช้งานของ BB Codes นั้นไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือลิงค์หรือภาพที่เราต้องการนำมาใช้ให้อยู่ภายในคำสั่ง เช่น
ถ้าจะทำตัวหนาให้คลิกเลือกตัวอักษร B แล้วพิมพ์ข้อความแทรกลงภายในรหัส [b][/b] เป็น [b]สวัสดี[/b] ส่วน BB Codes ตัวอื่นๆ ก็มีลักษณะการใช้งานเหมือนกันคือข้อความหรือลิงค์หรือภาพจะต้องอยู่ภายในรหัส BB Codes เช่น
ถ้าต้องการแทรกรูปภาพ จะต้องระบุเป็น URL ของภาพ เป็น [img]http://www.e-ud.com/images/logo.gif[/img] นอกจากนี้แล้วรูปภาพยังสามารถใช้ได้กับคำสั่งข้อความเพื่อสร้างภาพแบบมีการเชื่อมโยงหรือมีลิงค์ให้กับภาพ [url][/url] ได้ เช่น [url=http://www. e-ud.com/] [img]http://www. e-ud.com/images/logo.gif[/img] [/url] หรือจะเป็นข้อความลิงค์ก็ได้แต่ URL จะอยู่ภายใน [url=ระบุ URL]ระบุข้อความลิงค์[/url] เช่น [url=http://www. e-ud.com/]คลิกที่นี่ เพื่อไปที่หน้าหลัก[/url] ดังภาพด้านล่าง และแสดงผลในภาพถัดไป
Images: image003.png

แสดงผลจากการใช้งาน BB Codes ดังภาพด้านล่างนี้ครับ
Images: image005.png

คำอิบายเพิ่มเติม

ชื่อ ไอคอน คำอธิบาย การใช้งาน
Smiley smiley ใส่ตัวยิ้ม-ลูกเล่น Insert smiley bbcode
B b ข้อความเป็นตัวหนา [b]Text to bold[/b]
I i ข้อความเป็นตัวเอียง [i]Text to italic[/i]
U u ข้อความเขียนเส้นใต้ [u]Text to underline[/u]
Url url ใส่ลิงค์ [url(=Display link as)]URL[/url]
Mail mail ใส่อีเมล์ [mail(=Email address)]Email address or text to display as[/mail]
Img img ใส่รูปภาพ [img]Image URL[/img]
Center center จัดข้อความที่เลือกอยู่ตรงหลาง [center]Text to center[/center]
Small small จัดข้อความที่เลือกให้มีขนาดเล็กกว่าปกติ [small]Text to small[/small]
Code code Displays text as code [code]Some code[/code]
Quote quote ใส่ข้อมูลอ้้างอิงส่วนที่เลือก [quote]Text to quote[/quote]
Youtube youtube ใส่โค๊ค Flash Video จาก YouTube [youtube]YouTube movie ID to display[/youtube]
Movie movie ใส่โค๊ค Flash Video จาก Google และ YouTube [movie=youtube|google]YouTube or Google movie ID[/movie]
!autolink - Turns links or email addresses into clickable hyperlinks. This bbcode has no button. MUST be above URL and Mail bbcode.
Allegro allegro Searches items on Allegro - Polish auctions service [allegro]Text to search on Allegro[/allegro]
Alt alt Displays selected text as alternative [alt]Alternative text[/alt]
Bcolor bcolor Color background of selected text [bcolor=#HEX background color value]Color background of selected text[/bcolor]
Big big Display text as BIG [big]Text to big[/big]
Color color Color selected text [color=#HEX color value with hash]Color selected text[/color]
Ebay ebay eBay Search Engine [ebay]Text to search on eBay internet auctions service[/ebay]
Flash flash Displays flash animation from given URL [flash width=Width in px height=Height in px]Flash anim URL[/flash]
Geshi geshi GeSHi code highlighter Utiliser [geshi=Code language name]Text code to highlight via GeSHi Class[/geshi]
Gg gg Displays user status for Polish internet communicator Gadu-Gadu [gg]Gadu-Gadu user ID[/gg]
Google google Google Search Engine [google]Text to search via Google[/google]
Googlevideo googlevideo ใส่โค๊ค Flash Video จาก Google [googlevideo]Google Video movie ID[/googlevideo]
Hide hide Message visible only for admins [hide]Text visible only for admins[/hide]
Icq icq ICQ Status Display [icq]ICQ communicator user ID[/icq]
Justify justify Justifies selected text [justify]Text to justify[/justify]
Left left Aligns selected text to left [left]Text to align left[/left]
Mp3 mp3 Plays MP3 file from given URL address [mp3]MP3 file url[/mp3]
Olist olist Creates ordered list for specified type [olist=(1|a|A|i|I)]Text 1 :enter: Text 2 :enter: etc[/olist]
Php php Highlight selected text as PHP code [php]PHP code to highlight[/php]
Right right Aligns selected text to right [right]Text to align right[/right]
Search search Searching for given text on current site [search=Where]Text to search[/search]
Size size Defines size of selected text [size=(12|16|20|24|28|32)]Text to size[/size]
Small2 small2 จัดข้อความที่เลือกให้มีขนาดเล็กกว่าปกติแบบที่ 2 [small2]Text to alt. small[/small2]
Tlen tlen Tlen Polish communicator users status display [tlen]Tlen user ID[/tlen]
Ulist ulist Creates unordered list from specified type [ulist=(disc|circle|square)]Text 1 :enter: Text 2 :enter: etc[/ulist]
Yahoo yahoo Yahoo Search Engine [yahoo]Text to search via Yahoo![/yahoo]

ร่วมแบ่งปันบทความนี้
Url
BBCode
HTML